Redovisning av dragningslotterna.

Följande vinster delades ut.

1:a pris 4000kr. Lottnummer 223

2:a pris 2000kr. Lottnummer 244

3:e pris 1000kr. Lottnummer 5

4:e pris 500kr. Lottnummer 243

5:e pris 500kr. Lottnummer 79

6:e pris 500kr. Lottnummer 103

7:e pris 500kr. Lottnummer 132

8:e pris 200kr. Lottnummer 113

9:e pris 200kr. Lottnummer 196

10:e pris 200kr. Lottnummer 118

11:e pris 200kr. Lottnummer 59

12:e pris 200kr. Lottnummer 106

13:e pris 200kr. Lottnummer 36

14:e pris 200kr. Lottnummer 104

15:e pris 200kr. Lottnummer 23

16:e pris 200kr. Lottnummer 42

17:e pris 200kr. Lottnummer 14

18:e pris 200kr. Lottnummer 180

Frågor om utlämning av pengar kontakta.

Susanne Scholander
0702-61 96 26

Urpo Ruottinen

0761-09 40 12