Styrelsen

Ordförande: Susanne Scholander, 0761 – 402562

Vice Ordförande:

Kassör: Urpo Ruottinen, 0761 – 094012

Sekreterare: Eva Ottosson, 0709 – 563054

Styrelseledamot: Mats Lundgren, 0709-667877

Styrelseledamot: Oliver Ruottinen, 0708-863179

Styrelseledamot: Vakant

 
Vill du engagera dig i styrelsen? Eller i någon av våra sektioner? Tveka inte att höra av dig!